Welkom | Opleiding | Kwaliteit | Registratie | PraktijkBeroepsverenigingen / Registratie

 • L.V.N.T. (Landelijke Vereniging Natuurlijke Geneeswijzen) Registratie nr. 100.01.07.10.55
  www.lvng.nl
 • S.R.B.A.G. (Stichting Registratie Beroepsbeoefenaren Aanvullende Gezondheidszorg) Reg.nr. 101002
  www.srbag.nl
 • Vektis: Algemene Gegevens Beheer Zorgverleners Praktijk A.G.B. code: 90-19060 Persoonlijke A.B.G. code: 90-025858
 • R.B.C.Z. (H.B.O-register Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) (Voorheen R.B.N.G.) Licentienr. 308381RR
  www.rbng.nl
 • T.C.Z. (Tuchtrecht Complementaire Zorg)
 • www.tbng.nl

 • Kamer van Koophandel. Vestigingsnr. 4390415
 • B.T.W. identificatienummer: NL001337985B79
 •