Praktijk


Samenwerking en Informatie uitwisseling
Indien u in het bezit bent van verslagen/onderzoeksresultaten van voorgaande behandelaren
ontvang ik graag een kopie. Het kan in uw belang zijn dat er samengewerkt wordt met andere therapeuten, artsen, scholen en reguliere zorg. Ik zal altijd schriftelijke toestemming vragen om contact op te nemen of  informatie uit te wisselen.

 

Doorverwijzing
Na 4 afspraken vindt er een evaluatie gesprek plaats. Mocht er onvoldoende verandering zijn dan kan doorverwijzing plaatsvinden naar een andere instantie of therapeut.

 

Afsluiten
U kunt mij schriftelijk Feedback geven over uw behandeling.

 

Klacht- en tuchtrecht
Ik ben onderhevig aan het klacht en tuchtrecht.
Bent u niet tevreden over uw behandeling dan kunt u zich wenden tot de RBNG.

 

 

Vorige bladzijde