Praktijk


Aanmelden
U kunt zich rechtstreeks aanmelden in mijn praktijk.  Dit kan ook een doorverwijzing zijn van uw (huis)arts, collega therapeut, kleuterbureau, school, of andere instantie.

 

Kennismakingsgesprek
Tijdens het kennismakingsgesprek zal uw hulpvraag duidelijk uitgelicht worden. Daarnaast worden o.a. vragen gesteld over uw gezondheid, achtergrond, leefsituatie, opleiding/werk, gebeurtenissen in uw leven.

 

Behandelplan
Als u zich op uw gemak voelt in mijn praktijk, en uw hulpvraag duidelijk is, zullen we samen een behandelplan opstellen.

Het aantal benodigde afspraken is gerelateerd aan uw hulpvraag.

Afhankelijk van uw hulpvraag kan ik gebruik maken van verschillende werkvormen.

 

Behandelovereenkomst
Als het voor ons beiden duidelijk is dat u op de juiste plaats bent met uw hulpvraag, zal een behandelovereen- komst getekend worden. Ik vraag u of de huisarts op de hoogte gesteld kan worden van uw hulpvraag.

 

Lees verder