Kwaliteit

Om kwaliteit te waarborgen en scherp te blijven:

  • ontvang ik intervisie en supervisie.
  • volg ik jaarlijks scholing en bijscholing.
  • ben ik geregistreerd bij diverse beroepsverenigingen (zie registratie).

 

Mijn praktijk is in 2018 gevisiteerd en geaccordeerd door de beroepsvereniging L.V.N.G. (per 1-1-2020 gefuseerd tot L.V.N.T.) voor de duur van 5 jaar.