Kwaliteit

Om kwaliteit te waarborgen en scherp te blijven:

  • ontvang ik intervisie en supervisie.
  • volg ik jaarlijks scholing en bijscholing.
  • ben ik geregistreerd bij diverse beroepsverenigingen (zie registratie).