EMDR (Eye Movement Dezentisation Reprocessing)

E.M.D.R. wordt ingezet als men in het NU last heeft van terugkerende beelden, gevoelens, emoties, geluiden, angst en paniek, welke niet passend zijn bij de HUIDIGE situatie.  Deze sensaties hebben vaak te maken met gebeurtenissen uit het VERLEDEN, maar worden in het HEDEN niet meer herkent. Tijdens een EMDR sessie:

  • wordt gewerkt via protocollen.
  • wordt gebruikt gemaakt van beelden, gedachten en gevoelens die een niet gewenste invloed hebben op het leven.
  • Beide hersenhelften worden gestimuleerd om vastgelopen verwerking van ervaringen weer op gang te helpen:
    • Visueel: door vingerbewegingen van de therapeut met de ogen te volgen.
    • Auditief: door tikjes, afwisselend in het rechter- en linker oor.
    • Kinesthetisch: door tikjes te geven op de linker- en rechterknie.

Een pijnlijke herinnering verliest aan kracht en emotie, waardoor men in het dagelijks leven minder hinder ervaart.

Oorspronkelijk werd E.M.D.R. gebruikt bij P.T.T.S. (Post Traumatisch Stress Syndroom), Inmiddels wordt EMDR o.a. toegepast bij traumatische ervaringen, faalangst, pesten, rouw- en verdriet verwerking,  angst voor dieren/tandarts/naalden/artsenbezoek, spanningen, somberte, burn-out, fobieën, werk gerelateerde ervaringen, misbruik, ongeval, chronische klachten, angststoornissen, hyperventilatie.

Download hier meer informatie over EMDR.